Thích Khách Bí Ẩn

Thích Khách Bí Ẩn

The Sword Identity

Nội dung phim Thích Khách Bí Ẩn

Trong triều đại nhà Minh, một người đàn ông sẽ yêu cầu một cuộc thi khi vũ khí của anh ta bị từ chối. Sau một loạt trận chiến, anh quyết tâm chứng minh thanh kiếm của mình là bất khả chiến bại.