The Sandman: Người cát

The Sandman: Người cát

The Sandman

Nội dung phim The Sandman: Người cát

Sau nhiều năm bị giam cầm, Morpheus – Chúa tể Cõi Mộng – bắt đầu cuộc hành trình xuyên qua các thế giới để tìm lại những thứ đã bị cướp đoạt và khôi phục sức mạnh.