Thế Giới Quan Của Garp

Thế Giới Quan Của Garp

The World According to Garp

Nội dung phim Thế Giới Quan Của Garp

Một nhà văn trẻ đang gặp khó khăn nhận thấy cuộc sống và công việc của mình bị chi phối bởi người vợ không chung thủy và người mẹ nữ quyền cực đoan của anh ta, người mà bản tuyên ngôn bán chạy nhất đã biến cô ấy thành một biểu tượng văn hóa.