Thế giới bị mất: Công viên kỷ Jura

Thế giới bị mất: Công viên kỷ Jura

The Lost World: Jurassic Park

Nội dung phim Thế giới bị mất: Công viên kỷ Jura

Bốn năm sau vụ hỗn loạn ở Công viên kỷ Jura, một đoàn nghiên cứu đổ bộ xuống hòn đảo thứ hai vốn là một bí mật, nơi khủng long nhân bản tung hoành tự do.