Thế chiến II bản màu: Đường tới chiến thắng

Thế chiến II bản màu: Đường tới chiến thắng

WWII in Color: Road to Victory

Nội dung phim Thế chiến II bản màu: Đường tới chiến thắng

Những thước phim lịch sử hấp dẫn và lời bình của chuyên gia mang đến thông tin chuyên sâu về các nhân vật hàng đầu và những bước ngoặt quyết định trong Thế chiến II.

Trailer phim Thế chiến II bản màu: Đường tới chiến thắng:

trailers