Thập nguyệt vi thành

Thập nguyệt vi thành

Bodyguards and Assassins

Nội dung phim Thập nguyệt vi thành

Ngay trước Cách mạng Trung Quốc, người sáng lập Hưng Trung Hội đối mặt với nguy cơ bị ám sát. Chỉ những võ sư giỏi nhất mới có thể bảo vệ ông.