Thanh Xà Bạch Xà

Thanh Xà Bạch Xà

The Sorcerer and the White Snake

Nội dung phim Thanh Xà Bạch Xà

Sau khi người hái thuốc Hứa Tiên thành thân với một nữ nhân đã cứu chàng khỏi chết đuối, chàng phát hiện ra nàng là hóa thân của Bạch Xà 1.000 tuổi.