Thành phố băng đảng

Thành phố băng đảng

Rogue City

Nội dung phim Thành phố băng đảng

Rơi vào tầm ngắm của cả cảnh sát biến chất lẫn các băng đảng xung đột tại Marseille, một cảnh sát trung thành phải đích thân ra tay để bảo vệ đội của mình.