Tháng năm hạnh phúc ta từng có

Tháng năm hạnh phúc ta từng có

Happy Old Year

Nội dung phim Tháng năm hạnh phúc ta từng có

Quyết định cải tạo toàn diện căn nhà, cô vứt bỏ đồ vật thừa thãi. Nhưng khi thấy những món đồ của bạn trai cũ, cô như ngược dòng trở về quá khứ.