Thăng bằng trên ván trượt: Câu chuyện của Leo Baker

Thăng bằng trên ván trượt: Câu chuyện của Leo Baker

Stay on Board: The Leo Baker Story

Nội dung phim Thăng bằng trên ván trượt: Câu chuyện của Leo Baker

Ngôi sao trượt ván Leo Baker trải lòng về con đường thành danh cũng như những xung đột giữa sự nghiệp và hành trình tự khám phá bản thân của một người chuyển giới nam.