Thần Lorax

Thần Lorax

Dr. Seuss The Lorax

Nội dung phim Thần Lorax

Trong bản chuyển thể từ tác phẩm kinh điển của Dr. Seuss này, Thần Lorax sống trong rừng phải ngăn anh chàng thiển cận Once-ler không phá hoại môi trường để kiếm lợi.