Thảm họa hủy diệt

Thảm họa hủy diệt

Deep Impact

Nội dung phim Thảm họa hủy diệt

Khi một sao chổi khổng lồ đe dọa hủy diệt Trái Đất, tổng thống Hoa Kỳ chỉ định một phi hành gia sắt đá kỳ cựu lãnh đạo một phi hành đoàn vào không gian phá hủy nó.