Tekken: Huyết thống

Tekken: Huyết thống

Tekken: Bloodline

Nội dung phim Tekken: Huyết thống

Sau khi đánh mất ngôi nhà vào tay kẻ thù uy lực, chiến binh nóng nảy tôi rèn dưới sự trợ giúp của người ông nhiệt thành và chờ đợi cơ hội trả thù.