Tây Du Ký: Nguyệt Quang Bảo Hộp

Tây Du Ký: Nguyệt Quang Bảo Hộp

A Chinese Odyssey Part One - Pandora's Box

Nội dung phim Tây Du Ký: Nguyệt Quang Bảo Hộp

Giới thiệu: Loạt phim Hồng Kông nhất định phải xem, một trong những bộ phim tình cảm được yêu thích nhất trong làn điện ảnh Hoa Ngữ! Cho dù Nguyệt Quang Bảo Hộp có thể vượt qua thời gian, nhưng tình yêu mất đi có thể có được một cách thuận lợi không?