Tầm Sát Thương

Tầm Sát Thương

A View to a Kill

Nội dung phim Tầm Sát Thương

Sự phục hồi của một vi mạch khỏi cơ thể của một đại lý đồng nghiệp dẫn dắt James Bond cho một nhà công nghiệp điên cuồng có kế hoạch tạo ra một độc quyền vi mạch trên toàn thế giới bằng cách tiêu diệt Thung lũng Silicon của California.