Tại Sao Thiếu Soái Muốn Cưới Tôi

Tại Sao Thiếu Soái Muốn Cưới Tôi

The Young Commander Insisted On Marrying Me

Nội dung phim Tại Sao Thiếu Soái Muốn Cưới Tôi

Chủ biên Bạch Vân Nhu của Nhật báo Giang Thành Tam tiểu thư Bạch gia vì việc làm ăn của gia tộc mà bất đắc dĩ phải liên hôn với thiếu soái Lục gia quân Lục Cảnh Thần. Trong quá trình đối mặt với tình yêu và sự nghiệp, Bạch Vân Nhu gặp phải hàng loạt câu chuyện trớ trêu.