Sweet Tooth: Cậu bé gạc nai (Phần 2)

Sweet Tooth: Cậu bé gạc nai (Phần 2)

Sweet Tooth (Season 2)

Nội dung phim Sweet Tooth: Cậu bé gạc nai (Phần 2)

Bị Những Người Cuối Cùng bắt giữ và cầm tù, cậu bé nai vô cùng đặc biệt có tên là Gus bèn hành động để giúp những người bạn lai mới quen trốn thoát trước khi quá muộn.