SpongeBob: Anh Hùng Lên Cạn

SpongeBob: Anh Hùng Lên Cạn

The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water

Nội dung phim SpongeBob: Anh Hùng Lên Cạn

Khi một tên cướp biển cuồng nhiệt trên biển đánh cắp công thức Krabby Patty bí mật, SpongeBob và Plankton Nemesis của anh ta phải hợp tác để lấy lại.