Sơn Hà Lệnh / Thiên Nhai Khách

Sơn Hà Lệnh / Thiên Nhai Khách

Word of Honor

Nội dung phim Sơn Hà Lệnh / Thiên Nhai Khách

Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư vì mưu cầu tự do, không tiếc dùng mạng để rời khỏi tổ chức, lúc mạng sống không còn lâu gặp được Ôn Khách Hành cốc chủ Quỷ Cốc một lòng muốn tiêu diệt thế gian. Hai người vì rơi vào phân tranh của giang hồ mà quen biết nhau, cuối cùng trở thành sự cứu rỗi của cuộc đời nhau. Một âm mưu, hai tri kỷ, năm mảnh bảo tàng hợp lại, ân oán hai mươi năm, giấc mộng giang hồ ngàn vạn năm.

Trailer phim Sơn Hà Lệnh / Thiên Nhai Khách:

trailers