Tuyết Hoa Bí Phiến

Tuyết Hoa Bí Phiến

Snow Flower and the Secret Fan

Nội dung phim Tuyết Hoa Bí Phiến

Một câu chuyện lấy bối cảnh ở Trung Quốc thế kỷ 19 và tập trung vào tình bạn lâu dài giữa hai cô gái phát triển mã bí mật của riêng họ như một cách để chống lại các chuẩn mực văn hóa cứng nhắc áp đặt cho phụ nữ.