Sinh Vật Huyền Bí: Lịch Sử Tự Nhiên

Sinh Vật Huyền Bí: Lịch Sử Tự Nhiên

Fantastic Beasts: A Natural History

Nội dung phim Sinh Vật Huyền Bí: Lịch Sử Tự Nhiên

Một bộ phim tài liệu nói về Mối liên hệ giữa các sinh vật huyền bí thần thoại của JK Rowling và các loài động vật có thật đã đi lang thang trên Trái đất.

Trailer phim Sinh Vật Huyền Bí: Lịch Sử Tự Nhiên:

trailers