Siêu chiến giáp One Night Stand

Siêu chiến giáp One Night Stand

フルメタル・パニック! ワン・ナイト・スタンド

Nội dung phim Siêu chiến giáp One Night Stand

"Kể từ sau vụ không tặc, Sousuke Sagara là người hộ tống cho Kaname Chidori.Một nhóm khủng bố "A21" đang di chuyển, kích hoạt một vũ khí độc ác. Để giúp Kaname và bảo vệ thủ đô, Sosuke chạy qua thành phố đêm cùng bạn bè của mình. "