Sherlock Holmes (Phần 4)

Sherlock Holmes (Phần 4)

Sherlock Holmes (Season 4)

Nội dung phim Sherlock Holmes (Phần 4)

Ngoài các phim chuyển thể từ một số truyện ngắn của Doyle trong "Sự trở lại củaSherlock Holmes", còn có 2 phim truyền hình dài tập dựa trên tiểu thuyếtdo Doyle viết: "The Sign of Four" và "The Hound of the Hound" Baskerville".

Trailer phim Sherlock Holmes (Phần 4):

trailers