Sherlock Holmes (Phần 2)

Sherlock Holmes (Phần 2)

Sherlock Holmes (Season 2)

Nội dung phim Sherlock Holmes (Phần 2)

Tất cả các tập của phần 2 đều dựa trên truyện của Sir Arthur Conan Doyle, được xuất bản lần đầu trên tạp chí The Strand và trong tuyển tập truyện ngắn Sherlock Holmes đầu tiên của Doyle có tựa đề "Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes"

Trailer phim Sherlock Holmes (Phần 2):

trailers