Sát nhân Ấn Độ: Gã đồ tể Delhi

Sát nhân Ấn Độ: Gã đồ tể Delhi

Indian Predator: The Butcher of Delhi

Nội dung phim Sát nhân Ấn Độ: Gã đồ tể Delhi

Hàng loạt thi thể không còn nguyên vẹn cùng các ghi chú chế nhạo bị bỏ lại ngoài một nhà tù ở Delhi thúc đẩy cảnh sát truy lùng tên sát nhân hàng loạt thù hận hệ thống.