Sam & Cat (Phần 1B)

Sam & Cat (Phần 1B)

Sam & Cat (Season 1B)

Nội dung phim Sam & Cat (Phần 1B)

Trong phần B của mùa 1 này, Sam và Cat ăn mừng "Ngày Yay", rút tiền từ "Cây ATM kì diệu" và cố đưa một từ vào từ điển.

Trailer phim Sam & Cat (Phần 1B):

trailers