Quỷ Thổi Đèn: Vu Hiệp Quan Sơn

Quỷ Thổi Đèn: Vu Hiệp Quan Sơn

Mojin

Nội dung phim Quỷ Thổi Đèn: Vu Hiệp Quan Sơn

Hồ Bá Nhất,Shirley Dương.Vương mập vô tình nhiễm phải một căn bệnh chỉ có thể số 40 năm, thông qua lời mời của khảo cổ của tiến sĩ Tôn, mới biết được di tích trong làng cổ Đại Tiên, có thuốc giải độc,vì có thuốc giải ba người tham gia vào nhóm mạo hiểm vào núi, trải qua bai nhiêu mạo hiểm mới phát hiện ra âm mưu của giáo sư Tôn, sau chiến đấu nhóm ba người mới thoát ra được.