Quốc sản 007

Quốc sản 007

From Beijing with Love

Nội dung phim Quốc sản 007

Được giao nhiệm vụ tìm lại hộp sọ khủng long bị đánh cắp, chàng đặc vụ bí mật đến Hồng Kông và vướng vào một mưu đồ không ngờ tới.