Quá Khứ Đồng Sơn

Quá Khứ Đồng Sơn

Tongshan past without darkness under the lamp

Nội dung phim Quá Khứ Đồng Sơn

Vào thời Bắc Dương, tên cướp chính nghĩa "Bắc Cẩu" đã dẫn người của mình giết chết Huyền Vũ của trấn Đồng Sơn, bảo vệ sự bình yên của trấn. Sau đó, thuộc hạ của Đô Thống - Hạ Tham, đến gặp Huyền Vũ để lấy lại số vàng đã bị cướp trong trấn trước đó.