Post Mortem: Không ai chết ở Skarnes

Post Mortem: Không ai chết ở Skarnes

Post Mortem: No One Dies in Skarnes

Nội dung phim Post Mortem: Không ai chết ở Skarnes

Cô trở về từ cõi chết và giờ thèm cả máu. Trong khi đó, nhà tang lễ của gia đình cô lại rất cần đẩy mạnh kinh doanh. Hừm, giả sử...

Trailer phim Post Mortem: Không ai chết ở Skarnes:

trailers