Polar: Sát thủ tái xuất

Polar: Sát thủ tái xuất

Polar

Nội dung phim Polar: Sát thủ tái xuất

Tay sát thủ sắp rửa tay gác kiếm phải tạm dừng kế hoạch về vườn khi tên chủ tham lam cử một đội sát thủ trẻ, tàn nhẫn đến hạ sát gã.