PJ Masks: Anh hùng mặc đồ ngủ

PJ Masks: Anh hùng mặc đồ ngủ

PJ Masks

Nội dung phim PJ Masks: Anh hùng mặc đồ ngủ

Ba đứa trẻ 6 tuổi có cuộc sống bình thường vào ban ngày trở thành siêu anh hùng khi đêm tới và cùng nhau chống tội phạm với danh nghĩa đội Anh hùng mặc đồ ngủ.

Trailer phim PJ Masks: Anh hùng mặc đồ ngủ:

trailers