Phượng Lệ Cửu Thiên - Diễm Xích

Phượng Lệ Cửu Thiên - Diễm Xích

Love In The Land Of Immortality

Nội dung phim Phượng Lệ Cửu Thiên - Diễm Xích

Trận chiến thế kỷ giữa quận Diễm Xích và tộc Võng Minh. Hoàng hậu của Đại Sở được hộ pháp Khởi Thương Lan cứu sống, đôi bên bắt đầu rơi vào câu chuyện tình sâu đậm. Nhưng đằng sau Khởi Thương Lan lại ẩn giấu một bí mật kinh người...