Phù thủy học đường

Phù thủy học đường

The Craft: Legacy

Nội dung phim Phù thủy học đường

Trong phần sau của bộ phim kinh điển này, các học sinh cấp ba có siêu năng lực lập nhóm phù thủy song khó lòng kiểm soát năng lực hắc ám của mình.