Phong Vân: Long Hổ Tranh Đấu

Phong Vân: Long Hổ Tranh Đấu

The Storm Warriors

Nội dung phim Phong Vân: Long Hổ Tranh Đấu

Wind and Cloud thấy mình chống lại một lãnh chúa Nhật tàn nhẫn có ý định xâm lược Trung Quốc.