Phòng thí nghiệm ma

Phòng thí nghiệm ma

Ghost Lab

Nội dung phim Phòng thí nghiệm ma

Sau khi gặp ma trong bệnh viện của họ, hai bác sĩ trở nên ám ảnh một cách nguy hiểm về việc thu thập bằng chứng khoa học để chứng minh sự tồn tại của ma.