Phong Thần Bảng: Đại Phá Vạn Tiên Trận

Phong Thần Bảng: Đại Phá Vạn Tiên Trận

The First Myth Clash of Gods

Nội dung phim Phong Thần Bảng: Đại Phá Vạn Tiên Trận

Vũ Vương phạt Trụ, Khương Tử Nha dẫn binh xông phá Đồng Quan, Thân Công Báo và Thông Thiên giáo chủ thông đồng với nhau, cùng dựng nên Vạn Tiên sát trận, có ý đồ diệt sạch quân đội nhà Chu và các thần tiên phản đối sự thống trị của Thương Trụ. Nhóm Dương Tiễn, Na Tra liều chết chống trả, cuối cùng đánh bại bè lũ Thân Công Báo và Thông Thiên giáo chủ, cứu muôn dân thiên hạ.