Phiên tòa Chicago 7

Phiên tòa Chicago 7

The Trial of the Chicago 7

Nội dung phim Phiên tòa Chicago 7

Sự kiện với mục đích ban đầu là biểu tình ôn hòa đã trở thành cuộc đụng độ dữ dội với cảnh sát. Tiếp nối sau đó là một trong những phiên tòa tai tiếng nhất lịch sử.