Phi Vụ Toàn Sao

Phi Vụ Toàn Sao

Operation Fortune: Ruse de Guerre

Nội dung phim Phi Vụ Toàn Sao

Nội dung phim xoay quanh đặc vụ M16 Orson Fortune (do đát-đi Jason Statham thủ vai) và nhóm đặc nhiệm cool ngầu cùng thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn âm mưu trao đổi "món hàng" khiến nhiều người "đăng xuất hàng loạt". Sinh mạng của nhiều quốc gia đều phụ thuộc vào phi vụ này.

Trailer phim Phi Vụ Toàn Sao:

trailers