Pháp Sư Côn Đồ

Pháp Sư Côn Đồ

Man on the Edge

Nội dung phim Pháp Sư Côn Đồ

Một tay xã hội đen được chọn để trở thành thầy cúng. Làm sao anh có thể cân bằng cuộc sống hoàn toàn đối lập của mình, giữa đánh người và giúp người. Sau đó, ông chủ của anh ta vô tình ghét thầy cúng.