Percy Jackson: Biển Quái Vật

Percy Jackson: Biển Quái Vật

Percy Jackson: Sea of Monsters

Nội dung phim Percy Jackson: Biển Quái Vật

Trong lần kể lại cuốn sách của Rick Riordans, "biển quái vật", Percy Jackson, đi cùng với bạn bè Annabeth Chase, Clarisse La Rue và Tyson, một nửa anh trai của anh, đi trên một hành trình đến biển quái vật để lấy lại lông cừu vàng và tiết kiệm một nửa máu trại.