Oprah + Viola: Sự kiện đặc biệt của Netflix

Oprah + Viola: Sự kiện đặc biệt của Netflix

Oprah + Viola: A Netflix Special Event

Nội dung phim Oprah + Viola: Sự kiện đặc biệt của Netflix

Trong sự kiện đặc biệt này, Oprah Winfrey ngồi lại cùng nữ diễn viên Viola Davis để phỏng vấn về cuốn hồi ký của cô: "Finding Me".

Trailer phim Oprah + Viola: Sự kiện đặc biệt của Netflix:

trailers