Nước mắt của trời

Nước mắt của trời

Fly Me to Polaris

Nội dung phim Nước mắt của trời

Chàng trai vừa qua đời không bao lâu được trao cơ hội trở về Trái Đất để tìm nữ y tá anh yêu, nhưng anh chỉ có năm ngày và phải sống trong thân xác của người khác.