Nửa đêm tại Pera Palace

Nửa đêm tại Pera Palace

Midnight at the Pera Palace

Nội dung phim Nửa đêm tại Pera Palace

Tại một khách sạn lịch sử ở Istanbul, nhà báo nọ bị đẩy về quá khứ và phải ngăn chặn một âm mưu có thể thay đổi số phận của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại.

Trailer phim Nửa đêm tại Pera Palace:

trailers