Nữ Chiến Binh Molly

Nữ Chiến Binh Molly

Molly

Nội dung phim Nữ Chiến Binh Molly

Bối cảnh xảy ra ở thế giới sau hậu tận thế, khi mà súng đạn trở nên quý hiếm. Một tộc người marauders sử dụng một thứ thuốc biến những người vô tội thành những chiến binh mãnh thú để đánh nhau, phục vụ việc giải trí. Molly, một nữ chiến binh phải chiến đấu để chống lại tội ác mà chúng gây ra...

Trailer phim Nữ Chiến Binh Molly:

trailers