Nói dối để được bên anh

Nói dối để được bên anh

Love the Way U Lie

Nội dung phim Nói dối để được bên anh

Nhờ cô thầy bói can đảm và còn đang độc thân giúp đỡ, người vợ quá cố nỗ lực động viên chồng vượt qua nỗi đau và bước tiếp. Trong quá trình ấy, tình yêu đã nảy sinh.