Con Hẻm Ác Mộng

Con Hẻm Ác Mộng

Nightmare Alley

Nội dung phim Con Hẻm Ác Mộng

Một chiếc carny tham vọng với một tài năng để thao túng những người có một vài từ được lựa chọn tốt với một bác sĩ tâm thần nữ thậm chí còn nguy hiểm hơn anh ta.

Trailer phim Con Hẻm Ác Mộng:

trailers