Những nhà hàng trong sách đỏ

Những nhà hàng trong sách đỏ

The Road to Red Restaurants List

Nội dung phim Những nhà hàng trong sách đỏ

Mỗi cuối tuần, nhân viên làm công ăn lương chịu nhiều áp lực Suda lại nạp năng lượng bằng cách lái xe khắp đất nước để tìm kiếm các nhà hàng trên bờ vực đóng cửa.

Trailer phim Những nhà hàng trong sách đỏ:

trailers