Những Người Phụ Nữ Của Màn Đêm

Những Người Phụ Nữ Của Màn Đêm

Women Of The Night

Nội dung phim Những Người Phụ Nữ Của Màn Đêm

Những Người Phụ Nữ Của Màn Đêm là câu chuyện về bị quá khứ đen tối ám ảnh, vợ của một ngôi sao đang lên tại văn phòng thị trưởng ở Amsterdam dần lún sâu vào thế giới ngầm của thành phố, nơi tình dục và ma túy ngự trị.