Những người hùng thầm lặng của Studio Ponoc

Những người hùng thầm lặng của Studio Ponoc

The Modest Heroes of Studio Ponoc

Nội dung phim Những người hùng thầm lặng của Studio Ponoc

Nishimura Yoshiaki thảo luận về quá trình thành lập xưởng phim Ponoc, các nguyên tắc sáng tạo của họ và nguồn cảm hứng cho ba phim ngắn "Những người hùng thầm lặng".